Статус на сертификатот

Јазик на сертификатот: Македонски
Број на сертификатот: КЦ-600К-20
АПЕКС ФОР ДООЕЛ
Адреса на организацијата: Коста Христовски бр. 108 Б/1, Скопје - Аеродром Р. Северна Македонија
Опсег: Превоз на патници во земјата и странство; хотелски, угостителски и конференциски услуги;организирани патувања и аранжмани; рент а кар услуги; поштенски услуги и поштенски пратки
Назив на стандард: MKC EN ISO 9001:2015
Датум на издавање: 10.01.2020
Статус: Валиден
Контрол Церт дооел Скопје

Skopje,Macedonia | contact@control.mk | +389 2 274 1008 

                              ControlCert 2017
Screenshot (2).png

адреса: Даме Груев бр.3-4/11 Центар, Скопје

телефон: 02 274 1008

email: contact@control.mk

  • Facebook Social Icon