Статус на сертификатот

Јазик на сертификатот: Македонски
Број на сертификатот: КЦ-600К-28
ДРИМ ТРАВЕЛ И ТУРС ДООЕЛ Скопје
Адреса на организацијата: ул. Миладин Поповиќ бр.3А/7 Карпош, 1000 Скопје, Р. Северна Македонија
Опсег: Туризам: Организација на групни патувања во земјата и странство; семинари, конгреси, резервации и издавање на авио билети, издавање патнички осигурувања, резервација на хотели; училишни, средношколски и апсолвентски патувања- екскурзии.
Назив на стандард: MKC EN ISO 27001:2017
Датум на издавање: 20.09.2020
Статус: Валиден