Статус на сертификатот

Јазик на сертификатот: Македонски
Број на сертификатот: КЦ-600К-44
ОНЕ КАБЛЕ Ф Ј ДОО Скопје
Адреса на организацијата: Џон Кенеди бр.2-2/3 Чаир, Скопје Р. Северна Македонија
Опсег: Производство на кабел и PVC гранулат
Назив на стандард: MKC EN ISO 9001:2015
Датум на издавање: 03.06.2021
Статус: Валиден