Статус на сертификатот

Јазик на сертификатот: Македонски
Број на сертификатот: КЦ-600К-55
ДРИМ ТРАВЕЛ И ТУРС ДООЕЛ 
Адреса на организацијата: ул. Миладин Поповиќ бр.3А/7, Карпош, 1000 Скопје, Р. Северна Македонија
Опсег: Туризам: Организација на групни патувања во земјата и странство; семинари, конгреси, резервации и издавање на авио билети, издавање патнички осигурувања, резервација на хотели; училишни, средношколски и апсолвентски патувања- екскурзии.
Назив на стандард: MKC ISO 29990:2012
Датум на издавање: 20.05.2021
Статус: Валиден