Статус на сертификатот

Јазик на сертификатот: Македонски
Број на сертификатот: КЦ-900К-600-01
ВИКИ КОМПАНИ ДООЕЛ
Адреса на организацијата: ул.Кочо Рацин бр.4 Гевгелија, Р. Северна Македонија
Опсег: Ископ и превоз, специјален транспорт, продажба на нови и половни камионски делови, продажба на гуми и сервис за камиони и градежни машини
Назив на стандард: MKC EN ISO 14001:2015
Датум на издавање: 28.02.2019
Статус: Валиден
Контрол Церт дооел Скопје

Skopje,Macedonia | contact@control.mk | +389 2 274 1008 

                              ControlCert 2017
Screenshot (2).png

адреса: Даме Груев бр.3-4/11 Центар, Скопје

телефон: 02 274 1008

email: contact@control.mk

  • Facebook Social Icon