Статус на сертификатот

Јазик на сертификатот: Македонски
Број на сертификатот: КЦ-900-001-04/2-QMS
СИМТЕК СОЛУШН ДОО 
Адреса на организацијата: Бул.Борис Трајковски бр.93 Пинтија, Кисела Вода, Скопје, Р. Северна Македонија
Опсег: Индустриска автоматизација, управување, контрола, SCADA системи, електроенергетика и пренос на податоци
Назив на стандард: MKC EN ISO 9001:2015
Датум на издавање: 01.07.2019
Статус: Валиден