Статус на сертификатот

Јазик на сертификатот: Македонски
Број на сертификатот: 651-ЗГП-07-013
ИНА ТРЕЈД ЛОТЕ
Адреса на организацијата: бул. Туристичка згр. Ремис 2/6, Охрид
Производствен погон: Подружница каменолом Тројаци, Прилеп, населено место без уличен систем Тројаци, Прилеп
Назив на производ/стандард: Агрегат за неврзани и хидраулички врзани материјали , кои се користат во градежништвото и во изградба на патишта МКС EN 13242+A1:2009 според Прилог 3
Датум на издавање: 28.01.2020
Статус: Повлечен
Контрол Церт дооел Скопје

Skopje,Macedonia | contact@control.mk | +389 2 274 1008 

                              ControlCert 2017
Screenshot (2).png

адреса: Даме Груев бр.3-4/11 Центар, Скопје

телефон: 02 274 1008

email: contact@control.mk

  • Facebook Social Icon