Статус на сертификатот

Јазик на сертификатот: Македонски
Број на сертификатот: 651-ЗГП-17-017
ЈЕФУТА-ИНЖЕНЕРИНГ
Адреса на организацијата: ул.Седек Костоски 52/А, Гостивар
Производствен погон: Каменолом и сепарација ЈЕФУТА ИНЖЕНЕРИНГ “КРАСТА” с.Вруток
Назив на производ/стандард:
  • Агрегат за бетон МКС EN 12620+A1:2009 според Прилог 1
  • Агрегат за неврзани и хидраулички врзани материјали , кои се користат во градежништвото и во изградба на патишта МКС EN 13242+A1:2009 според Прилог 2
Датум на издавање: 04.05.2020
Статус: Валиден
Контрол Церт дооел Скопје

Skopje,Macedonia | contact@control.mk | +389 2 274 1008 

                              ControlCert 2017
Screenshot (2).png

адреса: Даме Груев бр.3-4/11 Центар, Скопје

телефон: 02 274 1008

email: contact@control.mk

  • Facebook Social Icon