Статус на сертификатот

Јазик на сертификатот: Македонски
Број на сертификатот: 651-ЗГП-22-016
ПОБЕДА 
Адреса на организацијата: с.Ботун - Белчишта
Производствен погон: Каменолом ГАБЕР РАДИЊЕ с.Ново Село, општина Дебарца
Назив на производ/стандард: Агрегат за неврзани и хидраулички врзани материјали , кои се користат во градежништвото и во изградба на патишта МКС EN 13242+A1:2009 според Прилог 1
Датум на издавање: 28.02.2020
Статус: Повлечен
Контрол Церт дооел Скопје

Skopje,Macedonia | contact@control.mk | +389 2 274 1008 

                              ControlCert 2017
Screenshot (2).png

адреса: Даме Груев бр.3-4/11 Центар, Скопје

телефон: 02 274 1008

email: contact@control.mk

  • Facebook Social Icon