top of page
Статус на сертификатот

Јазик на сертификатот:

Број на сертификат:

КЦ-600К-28

Македонски

ДРИМ ТРАВЕЛ И ТУРС ДООЕЛ

Адреса на организацијата:

Опсег:

Назив на стандард:

Датум на издавање:

Статус:

ул.Миладин Поповиќ бр.3А/7 Карпош, Скопје

Организација на групни патувања во земјата и странство, семинари, конгреси, резервации и издавање на авио билети, издавање патнички осигурувања, резервација на хотели, улилишни, средношколски и апсолвентски патувања - екскурзии

МКС EN ISO/IEC 27001:2023

01.12.2023

Валиден

bottom of page