top of page
Статус на сертификатот

Јазик на сертификатот:

Број на сертификат:

КЦ-600К-85

Македонски

ТЕИКОМ ТИМ ДООЕЛ Битола

Адреса на организацијата:

Опсег:

Назив на стандард:

Датум на издавање:

Статус:

ул.Христо Узунов 38б Битола

Продажба на опрема и резервни делови, сервис и услуги за рударство, енергетика и градежништво.

MKC ISO 45001:2018

12.01.2023

Валиден

bottom of page