top of page
Статус на сертификатот

Јазик на сертификатот:

Број на сертификат:

651-ЗГП-13-008

Македонски

КОНКРИТ СОЛУШН ДООЕЛ увоз-извоз с.Жабени, Битола

Адреса на организацијата:

Опсег:

Назив на стандард:

Датум на издавање:

Статус:

ул.А бр.1 Индустриска зона Жабени, Битола

Бетони

MKC EN 206:2014+A1:2017, MKC 1016:2018+A1:2020

17.01.2020

Повлечен

bottom of page