top of page
Статус на сертификатот

Јазик на сертификатот:

Број на сертификат:

651-ЗГП-25-018

Македонски

ФЛОРИДА ПРОЕКТ Флорим ДООЕЛ - Бетонска база ФЛОРИДА ПРОЕКТ Флорим ДООЕЛ

Адреса на организацијата:

Опсег:

Назив на стандард:

Датум на издавање:

Статус:

ул.Боге Вељаноски бр.79, Гостивар

Бетони

MKC EN 206:2014+A1:2017, MKC 1016:2018+A1:2020

16.08.2021

Повлечен

bottom of page