top of page
Статус на сертификатот

Јазик на сертификатот:

Број на сертификат:

КЦ-600К-125

Македонски

СИМТЕК СОЛУШН ДОО Скопје

Адреса на организацијата:

Опсег:

Назив на стандард:

Датум на издавање:

Статус:

Бул.Борис Трајковски бр.93 Пинтија, Скопје

Индустриска автоматизација, управување, контрола, SCADA системи, електроенергетика и пренос на податоци

MKC EN ISO 14001:2015

20.09.2023

Валиден

bottom of page