Проверка на валидност на сертификат

    Валидноста на сертификатите можете да ја проверите и на следните начини:

  • Со скенирање на QR кодот кој што се наоѓа на сертификатот

  • Со повик на фиксниот телефонски број +389 2 274 1008

  • Преку поднесување на барање по пат на e-mail contact@control.mk

  • Со испраќање на барање во пишана форма на адреса Даме Груев бр.3-4/11 Центар, Скопје

Контрол Церт дооел Скопје

Skopje,Macedonia | contact@control.mk | +389 2 274 1008 

                              ControlCert 2017
Screenshot (2).png

адреса: Даме Груев бр.3-4/11 Центар, Скопје

телефон: 02 274 1008

email: contact@control.mk

  • Facebook Social Icon