top of page

СЕРТИФИКАЦИЈА КОНТРОЛЕ ФАБРИЧКЕ ПРОИЗВОДЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ ПРОИЗВОДА

SERVICES

О нама

КОНТРОЛ ЦЕРТ је овлашћено и акредитовано тело за сертификацију производа, процеса и услуга чија је основна делатност сертификација контрола  фабричке производње  грађевинских производа за систем оцене 2+ по EN стандардима са следећим опсегом:

  • Агрегати за бетон  МКС EN 12620:+A1:2009 (EN 12620:2002+A1:2008, IDT);

  • Агрегати за битуменске мешавине и површинску обраду коловоза, аеродрома и других саобраћајних површина  МКС EN 13043:2006, МКС EN 13043:2006/AC:2006 МКС EN 13043:2006 (EN 13043:2002, IDT);

  • Агрегати за невезане и  хидраулички везане материјале , за употребу у грађевинским радовима и изградњи путева МКС EN 13242+A1:2009 (EN 13242:2002+A1:2007, IDT);

  • Хидротехнички камен - Део 1: Спецификација  МКС EN 13383-1:2006, МКС EN 13383-1:2006/AC:2006 (EN 13383-1:2002, IDT);

  • Агрегати за застор железничких пруга МКС EN 13450:2006, МКС EN 13450:2006/AC:2006 (EN 13450:2002, IDT); 

  • Лаки агрегати  МКС EN 13055:2016(EN 13055);

  • Агрегати за малтер МКС EN 13139:2006, МКС EN 13139:2006/AC:2006(EN 13139:2002, 13139:2002/AC:2004);

  • Бетон - Спецификација, перформансе, производња и усаглашеност  МКС EN 206:2014+A1:2017, СШ 05, В2 (EN 206:2013+A1:2016, IDT);

ABOUT
PROJECTS
CLIENTS

Сертификација система менаџмента

Сертификација система менаџмента животном средином

Сертификација система за управљање заштитом здравља и безбедношћу на раду

Сертификација система менаџмента безбедношћу информација

Сертификација производа, процеса и услуга

 

Грађевински производи

Сертификација контроле фабричке производње

 

Контакт

Контакт форма

Thanks! Message sent.

Контрол Церт ДООЕЛ Скопје

адреса: Димо Хаџи Димов 40а-1-В

телефон: 02 274 1008

email: contact@control.mk

bottom of page