top of page

ISO/IEC 17065

СЕРТИФИКАЦИЈА КОНТРОЛЕ ФАБРИЧКЕ ПРОИЗВОДЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ ПРОИЗВОДА

КОНТРОЛ ЦЕРТ је овлашћено и акредитовано тело за сертификацију производа, процеса и услуга чија је основна делатност сертификација контроле  фабричке производње  грађевинских производа за систем оцене 2+ по EN стандардима са следећим опсегом:

 • Агрегати за бетон  МКС EN 12620:+A1:2009 (EN 12620:2002+A1:2008, IDT);

 • Агрегати за битуменске мешавине и површинску обраду коловоза, аеродрома и других саобраћајних површина  МКС EN 13043:2006, МКС EN 13043:2006/AC:2006 МКС EN 13043:2006 (EN 13043:2002, IDT);

 • Агрегати за невезане и  хидраулички везане материјале , за употребу у грађевинским радовима и изградњи путева МКС EN 13242+A1:2009 (EN 13242:2002+A1:2007, IDT);

 • Хидротехнички камен - Део 1: Спецификација  МКС EN 13383-1:2006, МКС EN 13383-1:2006/AC:2006 (EN 13383-1:2002, IDT);

 • Агрегати за застор железничких пруга МКС EN 13450:2006, МКС EN 13450:2006/AC:2006 (EN 13450:2002, IDT); 

 • Лаки агрегати  МКС EN 13055:2016(EN 13055);

 • Агрегати за малтер МКС EN 13139:2006, МКС EN 13139:2006/AC:2006(EN 13139:2002, 13139:2002/AC:2004);

 • Бетон - Спецификација, перформансе, производња и усаглашеност  МКС EN 206:2014+A1:2017, СШ 05, В2 (EN 206:2013+A1:2016, IDT);

 

 

      КОРИСТИ ОД СЕРТИФИКАЦИЈЕ

 • усаглашеност са законском регулативом;

 • постизање лојалности корисника;

 • повећање конкурентности;

 • пружање уверења да је жељени ниво квалитета постигнут и да се одржава;

 • побољшање пословне способности и продуктивности;

 • већи профит као резултат повећања продуктивности;

 • рационалније искоришћење времена и расположивих ресурса;

 • оптимизација постојећих процеса са становишта продуктивности;

 • већа конзистентност и следљивост производа и услуга;

 • значајно смањење губитака;

 • повећање свести запослених о квалитету;

 • учешће запослених у процесу континуалног унапређивања квалитета;

 • побољшање интерних односа;

 • увећање потенцијала запослених кроз сталне обуке и учење;

 • усаглашеност са захтевима међународног тржишта;

 • међународна верификација добре пословне праксе;

bottom of page