top of page
Статус на сертификатот

Јазик на сертификатот:

Број на сертификат:

КЦ-600К-79

Македонски

Друштво за проектирање БЕСИАН МЕХМЕТИ АРЦХИТЕЦТС ДООЕЛ Тетово

Адреса на организацијата:

Опсег:

Назив на стандард:

Датум на издавање:

Статус:

Ул.141 бр.17, Тетово

Архитектонски дејности

MKC EN ISO 9001:2015

09.08.2022

Валиден

bottom of page