top of page
Статус на сертификатот

Јазик на сертификатот:

Број на сертификат:

651-ЗГП-24-028

Македонски

ЗАГРАЧАНИ КОМЕРЦ увоз-извоз Заграчани ДООЕЛ
Сепарација ЗАГРАЧАНИ КОМЕРЦ

Адреса на организацијата:

Опсег:

Назив на стандард:

Датум на издавање:

Статус:

с.Заграчани, Струга

Агрегат за бетон, агрегат за неврзани и за хидраулички врзани материјали кои се користат во градежништвото и во изградба на патишта

MKC EN 12620+A1:2009, MKC EN 13242+A1:2009

28.11.2022

Валиден

bottom of page