top of page
Статус на сертификатот

Јазик на сертификатот:

Број на сертификат:

КЦ-600К-10

Македонски

МЕДИЦАЛ АДВАНЦЕ ДООЕЛ

Адреса на организацијата:

Опсег:

Назив на стандард:

Датум на издавање:

Статус:

ул.Орце Николов бр.202/2-1 Карпош, Скопје

Продажба и сервис на медицинска опрема

MKC EN ISO 9001:2015

09.03.2020

Повлечен

bottom of page