top of page
Статус на сертификатот

Јазик на сертификатот:

Број на сертификат:

КЦ-600К-107

Македонски

ПРОМЕТ СТЕЕЛ ХОЛДИНГ ДОО Скопје

Адреса на организацијата:

Опсег:

Назив на стандард:

Датум на издавање:

Статус:

ул.6 бр.16А, Сарај

Трговија на големо со дрва, градежен материјал и санитарна опрема

MKC EN ISO 14001:2015

19.04.2023

Валиден

bottom of page