top of page
Статус на сертификатот

Јазик на сертификатот:

Број на сертификат:

КЦ-600К-142

Македонски

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси ДОО Скопје

Адреса на организацијата:

Опсег:

Назив на стандард:

Датум на издавање:

Статус:

ул. Елисие Поповски Марко бр. 49-1/3, Центар - Скопје

Преведувачки услуги, обуки / тренинзи и работилници за развој на човечки ресурси, компјутерски курсеви за деца и возрасни, курсеви за странски јазици за деца и возрасни, менаџмент и организација на настани

MKC EN ISO 9001:2015

18.12.2023

Валиден

bottom of page