top of page
Статус на сертификатот

Јазик на сертификатот:

Број на сертификат:

КЦ-600К-147

Македонски

Адреса на организацијата:

Опсег:

Назив на стандард:

Датум на издавање:

Статус:

Браќа Ѓиноски бр.286

Услужни дејности во врска со печатењето и објавувањето

MKC EN ISO 14001:2015

09.01.2024

Валиден

bottom of page