top of page
Статус на сертификатот

Јазик на сертификатот:

Број на сертификат:

КЦ-600К-148

Македонски

ФАКОМ МОНТАЖА ДООЕЛ

Адреса на организацијата:

Опсег:

Назив на стандард:

Датум на издавање:

Статус:

Бул.Александар Македонски бр.18, Гази Баба

Производство и монтажа на челична конструкција и машинска опрема

MKC EN ISO 9001:2015

12.02.2024

Валиден

bottom of page