top of page
Статус на сертификатот

Јазик на сертификатот:

Број на сертификат:

КЦ-600К-151

Македонски

СИМТЕК СОЛУШН ДОО

Адреса на организацијата:

Опсег:

Назив на стандард:

Датум на издавање:

Статус:

Бул.Борис Трајковски 93 Пинтија

Индустриска автоматизација, управување, контрола, SCADA системи, електроенергетика и пренос на податоци

MKC EN ISO 45001:2023

13.02.2024

Валиден

bottom of page