top of page
Статус на сертификатот

Јазик на сертификатот:

Број на сертификат:

КЦ-600К-158

Македонски

ВЕРТЕКС АРХИТЕКТУРА ДОО

Адреса на организацијата:

Опсег:

Назив на стандард:

Датум на издавање:

Статус:

Ул.Анастас Митрев бр.5/2-29, Скопје

Инжинерство и со него поврзано техничко советување

МКС EN ISO 45001:2023

15.03.2024

Валиден

bottom of page