top of page
Статус на сертификатот

Јазик на сертификатот:

Број на сертификат:

КЦ-600К-31

Македонски

БМГ ЕЛЕЦТРИЦАЛ ЕНГИНЕЕРИНГ ДОО

Адреса на организацијата:

Опсег:

Назив на стандард:

Датум на издавање:

Статус:

ул. 20 бр.6 Трубарево – Гази Баба

Инженеринг, дизајн и производство на електро разводни ормари, нисконапонски и среднонапонски разводни постројки, индустриска автоматизација, контрола и управување

MKC EN ISO 9001:2015

02.12.2023

Валиден

bottom of page