top of page
Статус на сертификатот

Јазик на сертификатот:

Број на сертификат:

КЦ-600К-48

Македонски

БАЛ-КОМЕРЦ ДОО

Адреса на организацијата:

Опсег:

Назив на стандард:

Датум на издавање:

Статус:

ул.14 бр.26 Бардовци Карпош, Скопје

Товарен патен транспорт

MKC EN ISO/IEC 27001:2017

07.06.2021

Повлечен

bottom of page