top of page
Статус на сертификатот

Јазик на сертификатот:

Број на сертификат:

КЦ-600К-56

Македонски

СЛОБОДА БУС ПРЕВОЗ ДООЕЛ

Адреса на организацијата:

Опсег:

Назив на стандард:

Датум на издавање:

Статус:

ул.Црвена Вода бр.37 А Центар, Скопје

Градски и приградски патнички копнен транспорт

MKC EN ISO 9001:2015

19.10.2021

Валиден

bottom of page