top of page
Статус на сертификатот

Јазик на сертификатот:

Број на сертификат:

КЦ-600К-59

Македонски

ЊУ ВЕЈС ОФ ТРАВЕЛ ДООЕЛ

Адреса на организацијата:

Опсег:

Назив на стандард:

Датум на издавање:

Статус:

Бул.Климент Охридски бр.30 лок.1, Скопје

Дејности на туристичка агенција

MKC EN ISO 9001:2015

26.11.2021

Валиден

bottom of page