top of page
Статус на сертификатот

Јазик на сертификатот:

Број на сертификат:

КЦ-600К-63

Македонски

КОДВЕЛ АНЛИМИТЕД ДОО

Адреса на организацијата:

Опсег:

Назив на стандард:

Датум на издавање:

Статус:

ул.Диме Аницин бр.9-1/3 Кат 2 Центар, Скопје

Компјутерско програмирање

MKC EN ISO/IEC 27001:2017

29.11.2021

Повлечен

bottom of page