top of page
Статус на сертификатот

Јазик на сертификатот:

Број на сертификат:

КЦ-600К-70

Македонски

ИНТЕЛИГЕНТА ДОО

Адреса на организацијата:

Опсег:

Назив на стандард:

Датум на издавање:

Статус:

ул.Орце Николов 202/2-61, Скопје

Развој на софтвер, управување со проекти и консултантски услуги во областа на информатичките технологии.

МКС ISO/IEC 20000-1:2021

15.04.2022

Валиден

bottom of page