top of page
Статус на сертификатот

Јазик на сертификатот:

Број на сертификат:

КЦ-600К-98

Македонски

СТАРТЕР ФОН ДООЕЛ ТЕТОВО

Адреса на организацијата:

Опсег:

Назив на стандард:

Датум на издавање:

Статус:

УЛ.120 БР.10 БЛОК 56 ЗГР.2

Продажба, сервис и вградување на клима уреди, водоводни, канализациони, гасни, грејни и електрични инсталации

MKC EN ISO 9001:2015

23.02.2023

Валиден

bottom of page