top of page
Статус на сертификатот

Јазик на сертификатот:

Број на сертификат:

КЦ-900-001-04_1-ISMS

Македонски

СИМТЕК СОЛУШН ДОО Скопје

Адреса на организацијата:

Опсег:

Назив на стандард:

Датум на издавање:

Статус:

Бул.Борис Трајковски бр.93 Пинтија, Скопје

Индустриска автоматизација, управување, контрола, SCADA системи, електроенергетика и пренос на податоци

MKC EN ISO/IEC 27001:2017

01.07.2019

Повлечен

bottom of page