top of page
Статус на сертификатот

Јазик на сертификатот:

Број на сертификат:

651-ГП-01-002

Македонски

КАРТЕЛ ДООЕЛ увоз-извоз Гостивар
Подружница бр.2
ул.Илинденска бр.298 Гостивар

Адреса на организацијата:

Опсег:

Назив на стандард:

Датум на издавање:

Статус:

ул.ЈНА бр.327, Гостивар

Гипс и PVC профили

МКС EN 14195:2015

04.08.2023

Валиден

bottom of page