top of page
Статус на сертификатот

Јазик на сертификатот:

Број на сертификат:

651-ЗГП-11-007

Македонски

БУЉА ТРАНС КОМПАНИ - Подружница 2 БУЉА ТРАНС КОМПАНИ

Адреса на организацијата:

Опсег:

Назив на стандард:

Датум на издавање:

Статус:

ул.103 ББ Жеровјане, Боговиње

Бетони

MKC EN 206:2014+A1:2017, MKC 1016:2018+A1:2020

08.11.2019

Повлечен

bottom of page